Sądeckie Centrum Mediacji

W górę serca!

SURSUM CORDA oznacza "w górę serca!" W tym zawołaniu, które kierujemy do wszystkich potrzebujących pomocy zawiera się idea naszej misji - dać nadzieję, na to, że będzie dobrze chorym, niepełnosprawnym, tym, którzy z różnych przyczyn znaleźli się w trudnej życiowej sytuacji, rodzicom dzieci, którym trudno odnaleźć się w gronie rówieśników, dzieciakom, które mają kłopoty w nauce.

Tym zaś, którzy chcą angażować się w działalność dobroczynną - pomagamy pomagać.

Stowarzyszenie działa od 2000 r.  Powstało z inicjatywy  grupy osób wspierających dzialalność Mlodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mszanie Dolnej i zaangażowanych wówczas w inicjatywy duszpasterstwa mlodzieżowego przy sądeckim kościółku kolejowym.

Jesteśmy orgaznizacją pozarządową, apolityczną, działającą na zasadzie non profit (nie  działamy dla zysku). Zajmujemy się szeroko rozumianą, profesjonalnie organizowaną pomocą społeczną, profilaktyką i edukacją.

 Od 2004 r. decyzją Sądu Rejonowego w Nowym Sączu mamy status Organizacji Pożytku Publicznego

Zasięgiem działania obejmujemy głównie Województwo Małopolskie.

Darczyńcy:

Wsparcie medialne: